Tag not found.

喷墨打印介质

行业

纸张、薄膜和织物涂层

应用
功能 / 效果
推荐产品和用量
亚光喷墨介质(纸张/薄膜/面 )
上涂层
吸收性
分辨率
色饱和度
SIPERNAT® 310
ACEMATT® HK 125
应要求可提供更多等级
55 - 80 %(基于涂层颜色)
半亚光/半光喷墨介质(丝质)
底涂层
吸收性
SIPERNAT® 310
SIPERNAT® 820 A
SIPERNAT® 320 DS
总涂层颜色的25 - 80 %